Акциите на „Петрол“ са застрашени от преместване на Алтернативен пазар на БФБ

Акциите на „Петрол“ АД и още четири компании може да бъдат преместени на Алтернативен пазар на Българската фондова борса (БФБ) след три месеца, тъй като не покриват изискванията за ликвидност и търговия.

БФБ поставя под наблюдение за период от още три месеца акциите на „Петрол“, ТЕЦ „Бобов дол“, „Топлофикация-Бургас“, „Топлофикация-Русе“ и „Юрий Гагарин“ АД-Пловдив, тъй като не отговарят на правилата за допускане до търговия на Основен пазар на борсата, посочва се в съобщение, публикувано на сайта на оператора.

В случай че след изтичане на периода на наблюдение горепосочените емитенти не отговарят на критериите за ликвидност или не бъде сключен договор с маркет-мейкър, който да осигурява ликвидност, акциите ще бъдат преместени за търговия на Алтернативен пазар BaSE, допълва се в съобщението.

Според правилата за търговията на БФБ до Основен пазар, сегмент „Стандарт“, на БФБ се допускат емисии, които за последните 6 месеца отчитат средномесечен оборот от сключени сделки над 4 хил. лева и поне пет сделки също средномесечно. Емитентите също така трябва да са спазвали сроковете за разкриване на информация и да не са в производство по ликвидация и несъстоятелност.

До търговия на Сегмент „Стандарт” могат да бъдат допуснати емисии от алтернативния пазар BaSЕ, за които има регистриран по реда на Правилата за членство маркет-мейкър, независимо дали отговарят на по-горните критерии, според правилата за търговия на БФБ.

БФБ е прекратила наблюдението на „Билборд“ АД и потвърждава регистрацията ѝ на Основен пазар, става ясно от друго съобщение на борсата.

Свързани компании:

ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село – акции, 2022(TBD)

Топлофикация Бургас АД(TPLB)

Топлофикация-Русе АД(TPLR)

Юрий Гагарин АД(YGAG)

Петрол АД(PET)

Източник: Investor.bg

Източник: Investor.bg