БНБ задържа антицикличния буфер на рекордните 2% и за четвъртото тримесечие на 2024 г.

Българската народна банка (БНБ) запазва на рекордно високо ниво от 2% антицикличния буфер за четвъртото тримесечие на 2024 г. заради експанзията на евтиното кредитиране.

Антицикличният капиталов буфер е макропруденциален инструмент, чиято основна цел е да послужи като защита на банковата система срещу потенциални загуби, произтичащи от натрупване на цикличен системен риск в периоди на прекомерен кредитен растеж, посочват от централната банка.

При определянето на нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда, допълват от институцията.

БНБ подчертава, че кредитната активност остава висока, особено в сегмента на кредитите за домакинства, а през следващите месеци се очаква затягането на паричната политика в глобален план да започне да се пренася по-бързо върху лихвените проценти в страната.

От средата на тази година БНБ увеличи и минималните задължителни резерви на банките, за да ограничи кредитната активност и акумулирането на кредитен риск в баланса на финансовите институции. От 1 юли минималните резерви по привлечените средства на банките нараснаха до 12% от 10%.

Предвид колебанията на енергийните цени, рисковете от проблеми във веригите на доставки и очакваното забавяне на външното търсене, способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки, коментират от БНБ.

В допълнение, тенденцията на повишение на лихвените проценти ще повлияе върху финансовото състояние на кредитополучателите. Във връзка с това кредитните институции следва да се придържат към консервативна политика при осъществяване на кредитната си дейност, към своевременно и адекватно провизиране и към капиталово планиране, което отчита вероятността от изостряне на рисковете или нови негативни тенденции в икономическата среда, допълват от централната банка.

През 2021 г. управителния съвет на БНБ повиши нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1% от 1 октомври 2022 г. и на 1,5% от 1 януари 2023 г. Централната банка беше една от първите в ЕС, увеличили равнището на буфера след пониженията, които много държави предприеха в отговор на ефектите на кризата от COVID-19, посочва се в съобщението на централната банка.

Източник: Investor.bg