БФБ затвори с под 600 хил. лева оборот

Сесията на Българската фондова борса (БФБ) приключи със слаба активност и ръст на индексите, с изключение на BGREIT, който отчете минимален спад.

Основният индекс SOFIX нарасна с 0,31% до 742,27 пункта, BGBX40 – с 0,14% до 156,78 пункта, BGTR30 – с 0,13% до 783,57 пункта, а beamX – с 0,45% до 99,26 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,05% до 188,77 пункта.

От акциите в SOFIX „Еврохолд България“ отбеляза най-силен ръст – с 2,94%, следвана от „М+С Хидравлик“ с 1,92% и „Софарма трейдинг“ с 0,83%.

Същевременно акциите на ПИБ изтриха 2,36% и са най-губещите от индекса, следвани от акциите на БФБ-София със спад от 0,93% и „Фонд за недвижими имоти България“ с 0,88%.

„Зърнени храни България“ е акцията с най-силен ръст от BGBX40 – с 4,17%, следвана от „Еврохолд“ и „М+С Хидравлик“.

ПИБ е най-губещата акция и от по-широкия индекс, следвана от „Хидравлични елементи и системи“ със спад от 1,61% и „Албена“ с 1,54%.

От акциите, включени в индекса beamX, най-силен ръст отбелязаха тези на „МФГ Инвест“ – с 3,45%, следвани от книжата на „ИмПулс I“ с ръст от 1,61% и „Ейч Ар Кепитъл“ с 0,98%.

Същевременно акциите на „Биодит“ отписаха 0,64% от стойността си, а тези на на „Смарт Органик“ – 0,53%.

Акциите на „Шелли груп“ са най-търгувани в сесията с общо 37 сделки, но без промяна в цената. Следват акциите на „Софарма“ с 31 сделки и на БФБ и „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с по 12.

Оборотът от търговията с български акции достигна почти 589,6 хил. лева, а от сделки с чуждестранни акции се формираха още малко над 732 хил. лева.

Източник: Investor.bg