БФБ отчита повишена активност през август с по-висок оборот и силен ръст на индексите

Оборотът на Българската фондова борса (БФБ) през август нараства с близо 39% в сравнение с юли до почти 74,9 млн. лева, показват данни на оператора, публикувани на сайта му.

Оборотът на БФБ от началото на годината до края на август възлиза на над 385,2 млн. лева, като намалява с над 39% в сравнение с оборота от началото на 2022 г. до края на август 2022 г. (малко над 636 млн. лева).

Най-голям дял от оборота през август – почти две трети, или над 45,8 млн. лева, се формира от т.нар. други акции (акциите извън сегментите „Стандарт“ и „Премиум“, извън пазар beam и извън пазара на международни акции BSE International).

Сегмент „Стандарт“ формира точно една пета от оборота през август, или близо 15 млн. лева.

Най-високият сегмент на БФБ – „Премиум“, допринася с малко под 10% за оборота, или над 7,2 млн. лева. Още 7,5%, или над 5,6 млн. лева, идват от сделки с международни акции.

Най-малък дял от оборота през август – 1,6%, се формира от пазар beam – почти 1,2 млн. лева.

На БФБ през август са сключени общо 6942 сделки, което е с 32,6% повече в сравнение с предходния месец. За периода януари-август обаче броят на сделките намалява с почти 40% в сравнение с януари-август 2022 г.

Най-ликвидните емисии през миналия месец са „Шелли груп“ с 1480 сделки, „Доверие Обединен Холдинг“ с 339 сделки и „Агрия Груп Холдинг“ с 271 сделки.

„Шелли груп“ е и най-печелившата емисия от SOFIX с ръст от 52,6% за август, с което подкрепи индекса да достигне почти 15-годишен връх. Следва „Софарма трейдинг“ с 12,6% и „Еврохолд България“ с 8,5%.

Същевременно най-губещата акция от SOFIX през август е „Неохим“ с 6,77% спад, следвана от „Градус“ с 5,8% и „Монбат“ с 5,2%.

През миналия месец SOFIX отчита почти 10% ръст в сравнение с юли. Увеличението за периода януари-август в сравнение с януари-август 2022 г. достига 25,6%.

При BGBX40 месечният ръст е 6,7%, а от началото на годината до края на август в сравнение със същия период на 2022 г. – 14%.

Източник: Investor.bg

Източник: Investor.bg