Компаниите на БФБ са постигнали средно 7% доходност през 2023 г.

Компаниите на Българската фондова борса (БФБ) са постигнали средно 7% доходност през 2023 г. при 4,5% за 2022 г. Основният индекс SOFIX нараства с над 27% за годината, с което българският капиталов пазар се нарежда в топ 10 в региона на Централна и Източна Европа.

Оборотът на БФБ обаче бележи спад от 22% на годишна база през 2023 г., но в сравнение с периода преди пандемията има увеличение от 135%. Това беше обявено по време на 23-ата церемония по връчването на Годишните награди на БФБ, които се проведоха в понеделник, 15 януари 2024 г.

В категорията инвестиционен посредник с най-висок оборот на пазарите на БФБ през 2023 г. първото място е за „АБВ Инвестиции“ ЕООД, второто – за „Реал Финанс“ АД, а третото – за ТБ „Централна кооперативна банка“ АД (ЦКБ).

В категорията инвестиционен посредник с най-голям брой сделки на пазарите на БФБ първото място е за „Карол“ АД, следвано от „Елана Трейдинг“ АД и „Бенчмарк Финанс“ АД.

В категорията инвестиционен посредник с най-много емисии на пазарите на БФБ през 2023 г. първото място споделят „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД и „ЮГ Маркет“ ЕАД.

Инвестиционен посредник с най-висок оборот и най-голям брой сделки на пазар beam на БФБ през 2023 г. е „Карол“ АД.

„Софарма“ АД е емитентът, набрал най-голям капитал на основен пазар на БФБ през миналата година.

Журналист с най-голям принос за популяризирането на капиталовия пазар в България през 2023 г. е Христо Николов от Bloomberg TV Bulgaria.

ЦКБ беше отличена и като инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на пазар MTF BSE international на БФБ през 2023 г. „Бенчмарк Финанс“ АД е инвестиционният посредник с най-голям брой сделки на същия пазар.

„ЮГ Маркет“ АД е отличено като първи маркет-мейкър на пазар beam.

Що се отнася до най-ликвидните емитенти на сегмент „Премиум“ на БФБ, първото място е за „Шелли груп“, второто – за „Софарма“, а третото – за „Агрия Груп Холдинг“.

Топ три на най-ликвидните емитенти на сегмент „Стандарт“ на основен пазар на БФБ се формира от „Доверие Обединен Холдинг“„Еврохолд България“ и „Неохим“, а на пазар beam – „Дронамикс Кепитъл“, „ИмПулс Растеж“ и „Ейч Ар Кепитъл“.

Що се отнася до емитентите с най-висока дивидентна доходност през 2023 г.„Софарма“ е на първо място, следвана от „Неохим“ и самата БФБ.

„Бианор Холдинг“ е компанията с най-голям процентен ръст на инвеститорите през миналата година.

Източник: Investor.bg