Оборотът на БФБ достигна 7 млн. лв.

Оборотът на Българската фондова борса достигна 7 млн. лв. в търговската сесия във вторник. От тях 3,11 млн. лв. са формирани от търговия с акции на „Супер Боровец“ АДСИЦ, 2,6 млн. лв. – с облигации, и 927 хил. лв. – с акции на „Софарма“. 

Далеч по-малък беше оборотът с акциите на „Доверие обединен холдинг“ АД – за 84 хил. лв., на „Шелли груп“ АД – за 33 хил. лв., и на „БАКБ“ – за 28 хил. лв.

Основният индекс на БФБ SOFIX се понижи с 0,11% до 755,51 пункта. Сделки имаше с акции на 9 от 15-те компании в състава на индекса. Спад в цената отбелязаха книжата на „Неохим“ АД – с 1,61% до 24,5 лв. за брой, на „Доверие ОХ“ – с 1,59% до 8,64 лв., и на „Софарма“ АД – с 0,66% до 6,06 лв.

Поскъпнаха акциите на „Химимпорт“ АД – с 1,85% до 0,662 лв. за ценна книга, на „Шелли груп“ АД – с 0,46% до 43,8 лв., и на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ – с 0,3% до 3,29 лв.

Най-много сделки бяха сключени с акции на „Доверие обединен холдинг“ АД – 38, на „Софарма“ АД – 26, „Бианор холдинг“ АД – 13, и по 12 при „Шелли груп“ АД и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Източник: Investor.bg