Оборотът на БФБ за сесията достигна почти 5,7 млн. лева

Оборотът от търговията с български акции на Българската фондова борса (БФБ) достигна почти 5,7 млн. лева в рамките на сесията. Над две трети от тях (почти 3,7 млн. лева) се формираха от сделки с дялове на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“.

От останалите лидер по оборот и ръст е „Елхим Искра“ с 247,5 хил. лева и 10%, съответно.

При спокойна търговия с акциите на „Шелли груп“ SOFIX отчете минимален ръст от 0,08% до 755,65 пункта, което е близо до почти 15-годишния връх, достигнат на 1 септември.

По-широкият индекс BGBX40 нарасна с 0,26% до 158,41 пункта. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT не отчете промяна, а BGTR30 спадна с 0,07% до 786,36 пункта.

„Софарма трейдинг“ е акцията с най-силен ръст от SOFIX – с 1,63%, следвана от „Доверие Обединен Холдинг“ с ръст от 0,97% и „Химимпорт“ с 0,85%.

Същевременно от акциите в индекса с най-голям спад затвориха тези на „Монбат“ – 2,61%, следвани от ПИБ с 1,74% и „Градус“ с 1,36%.

„Елхим Искра“ е акцията с най-силен ръст от BGBX40, следвана от „Спиди“ с 5,83%.

Най-губещата акция от индекса е „Зърнени храни България“ със спад от 7,69%, следвана от „Софарма имоти“ с 3,19%.

„Софарма“ е най-търгуваната акция в сесията с 33 сделки, следвана от „Агрия Груп Холдинг“ с 16 и „Шелли груп“ с 10.

Източник: Investor.bg