Оборотът на БФБ се повиши до 1,9 млн. лв.

Оборотът на БФБ се повиши до 1,9 млн. лв. От тях 509 хил. лв. бяха с облигации, 326 хил. лв. с компании в SOFIX и 149 хил. лв. с чуждестранни книжа.

С най-голям оборот при акциите беше „Агрия груп холдинг“ АД с 455 хил. лв., следвана от „Синтетика“ АД с 209 хил. лв., „Софарма“ АД с 99 хил. лв., „Доверие обединен холдинг“ АД до 92 хил. лв. и „БФБ“ АД с 87 хил. лв.

Основният индекс SOFIX беше надолу с 0,54% до 742,57 пункта. Понижиха се 7 от компаниите в него, най-силно „Софарма Трейдинг“ АД с 2,5% до 5,85 лв. При „Доверие обединен холдинг“ АД спадът беше с 2,34%, а при „Шелли груп“ АД с 0,98% до 40,6 лв.

Нагоре бяха само книжата на „Химимпорт“ АД с 1,58% до 0,642 лв., на „ЦКБ“ АД с 1,36% до 1,49 лв. и на „ФНИБ“ АДСИЦ с 0,85% до 2,36 лв.

Източник: Investor.bg