Сесията на БФБ приключи с оборот под 240 хил. лв.

Индексите затвориха със слаби спадове

Със слаба активност приключи втората за седмицата сесия на Българската фондова борса (БФБ).

Оборотът от търговията с български акции възлезе на 239,5 хил. лева, а от сделки с чуждестранни акции се формираха още 263,3 хил. лева.

Индексите отбелязаха понижения, като SOFIX изтри 0,22% до 670,59 пункта, а BGBX40 – 0,18% до 146,24 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,12% до 190,67 пункта, а BGTR30 – с 0,32% до 758,22 пункта.

Акциите на БФБ бяха най-търгувани в сесията – с 19 сделки, следвани от „Софарма трейдинг“ с 18 и ПИБ с 13.

Най-губещата акция от SOFIX и BGBX40 е „Неохим“, след като отписа 6,16% от цената.

ПИБ е втората най-губеща акция от SOFIX със спад от 0,93%, следвана от „Адванс Терафонд“ с 0,6%. „Илевън Кепитъл“ е втората най-губеща акция от BGBX40 със спад от 2,88%, следвана от „Зърнени храни България“ с 1,52%.

„Трейс Груп Холд“ е най-губещата акция от всички търгувани със спад от 7,89%, следвана от „Неохим“ и „Софарма билдингс“ със спад от 5,63%. Топ пет се допълва от „Илевън Кепитъл“ и „БГ Агро“.

Три са печелившите акции от SOFIX – на БФБ-София с ръст от 1,36%, „Доверие Обединен Холдинг“ с 0,47% и „Шелли груп“ с 0,36%. „Корадо-България“ е лидер по ръст от BGBX40 с 1,74%, а следващите са печелившите акции от основния индекс.

„Биодит“ е най-печелившата акция от всички търгувани с ръст от 10,34%, след като дружеството обяви сделка с „Билла България“ по-рано тази сутрин. Следва „Фаворит Холд“ с 4,97% ръст и „Корадо-България“.

С най-голям оборот е „Шелли груп“ – над 35,7 хил. лева. С над 30 хил. лева оборот са и позициите на БФБ-София и „Софарма трейдинг“.

Източник: Investor.bg

Източник: Investor.bg