„Шелли груп“ е най-търгуваната акция, а „Бианор Холдинг“ отчете най-силен ръст в сесията на БФБ

Акциите на „Шелли груп“ АД за пореден ден станаха най-търгуваните ценни книжа на Българската фондова борса (БФБ), след като дружеството публикува консолидирания си отчет за второто тримесечие.

В отчета нямаше нищо неочаквано, т.к. компанията публикува предварителни оценки преди няколко седмици. Инвеститорите са ентусиазирани заради ръста на продажбите и развитието на продуктите на дружеството и са оптимистично настроени за изпълнението на заложените цели от ръководството на дружеството.

Същевременно „Бианор Холдинг“ е акцията с най-силен ръст от всички търгувани в сесията в четвъртък, след като ръководството на дружеството обяви, че ще увеличи капитала с неразпределените печалби от минали години.

Основният индекс на БФБ SOFIX междувременно достигна ново най-високо ниво от почти шест години насам. Индексите, с изключение на един, затвориха с ръстове, а оборотът достигна малко над 900 хил. лева.

Финансов отчет и непаричен дивидент във фокуса на вниманието

Акциите на „Шелли груп“ поскъпнаха с 2,13% на финала на сесията, след като консолидираният отчет за второто тримесечие показа годишен растеж на продажбите от над 53% и над 80% на печалбата към края на юни.

Дружеството активно се подготвя и за най-силния си сезон – последното тримесечие, тъй като Черният петък и празничното пазаруване обичайно му носят най-голям дял от продажбите.

Цената на акциите на „Шелли груп“ се удвоява на годишна база – от 19,15 лева за брой на 17 август 2022 г . последната цена в днешната сесия е 38,4 лева.

Дружеството е най-търгувано в сесията – с 87 сделки, и лидер по оборот с малко над 281 хил. лева, или почти една трета от общия оборот от търговията с български акции. Що се отнася до „Бианор Холдинг“, акциите поскъпнаха със 17,78%, след като дружеството обяви, че с 5 729 595 лева от неразпределените печалби от минали години ще бъдат разпределени като непаричен дивидент на акционерите, с което ще се увеличи капиталът на компанията от 1 145 919 лева на 6 875 514 лева. Съотношението стари/нови акции е 1:5.

Обзор на сесията

SOFIX се повиши с 1,11% до 718,16 пункта – най-високо ниво от 24 август 2017 г. По-широкият индекс BGBX40 добави 0,46% до 153,24 пункта, а BGTR30 – 0,22% до 779,91 пункта. Само индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT остана без промяна.

Оборотът от търговията с български акции е малко над 902 хил. лева, а от сделките с чуждестранни акции се формираха почти 693 хил. лева.

На второ място по оборот след „Шелли груп“ е Дронамикс Кепитъл“ със 189,5 хил. лева.

На второ място по брой сделки са „Агрия Груп Холдинг“ и „Софарма“ с по 17, следвани от „Доверие Обединен Холдинг“ с 15 и „Неохим“ с 14.

От акциите в SOFIX „Софарма“ отчете най-силен ръст – 4,76%, следвани от „Монбат“ с 2,74% и „Шелли груп“ с 2,13%. Акциите на „Неохим“ и ПИБ поевтиняха със, съответно, 1,64% и 0,92%.

Акциите на „Софарма“ са най-поскъпващите и от BGBX40, следвани от „Алкомет“ с 3,18%, а на „Стара планина холд“ са най-губещи с 5,77% спад.

Източник: Investor.bg

Източник: Investor.bg