SOFIX завърши седмицата с нов шестгодишен рекорд

SOFIX отчете нов шестгодишен рекорд с 2,3% повишение през седмицата до 758,33 пункта. Само в петък напредъкът на индекса беше в размер на 0,35%.

С най-голям принос за седмичното повишение бяха акциите на „Шелли груп“ АД, които поскъпнаха с 6,42% до 46,4 лв., книжата на „Еврохолд България“ АД, където ръстът достига 4,68% до 1,79 лв. и тези на  „Софарма“ АД, чиято цена напредна с 3,1% до 5,98 лв.

Най-големи спадове отчетоха акциите на „Неохим“ АД – с 4% до 28,8 лв., тези на „Монбат“ АД – с 3,14% до 4,32 лв., както и книжата на „Градус“ АД – с 2,03% до 1,45 лв.

Най-много сделки през седмицата отбелязаха книжата на „Шелли груп“ АД – 506, следвани от тези на „Доверие обединен холдинг“ АД – 147, на „Софарма“ АД със- 123, на „Софарма Трейдинг“ АД – 110, и на „Ейч Ар Кепитъл“ АД – 96 трансакции.

Най-голям оборот през седмицата регистрираха акциите на „Софарма имоти“ АДСИЦ – 9,6 млн. лв., на „Софарма Билдингс“ АДСИЦ – 3,2 млн. лв., на „Шелли груп“ АД – 1,64 млн. лв., на „Софарма“ АД -с 1,04 млн. лв., и книжата на „Велграф Асет Мениджънт“ АД – 575 хил. лв.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Източник: Investor.bg

Източник: Investor.bg