SOFIX нарасна с почти 2% тази седмица, подкрепен от акциите на „Софарма“

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) добавя почти 2% за седмицата, подкрепен най-вече от акциите на „Софарма“, които поскъпват с 16,56% тази седмица.

Акцията и днес оказва най-силна подкрепа на SOFIX, като поскъпва с 2,57%, а индексът нараства с 0,07% до 755,73 пункта – почти 15-годишен връх.

По-широкият индекс BGBX40 добавя 1,4% за седмицата. В сесията индексът затваря с ръст от 0,14% до 158,56 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел отчете минимално изменение от 0,01% до 190,35 пункта, а BGTR30 нарасна с 0,51% до 787,91 пункта в сесията.

Индексът beamX спада с 0,18% до 97,89 пункта в рамките на сесията.

Оборотът от търговията с български акции надвиши 3,7 млн. лева. От сделки с чуждестранни акции се формираха още 487,6 хил. лева.

От акциите, включени в SOFIX, на второ място по ръст е „Шелли груп“ с 1,41%, следвани от акциите на БФБ-София с 0,63%.

„Адванс Терафонд“ е акцията с най-силен спад от включените в основния индекс – 2,99%, следвани от „Софарма трейдинг“ с понижение от 2,4% и „Доверие Обединен Холдинг“ с 1,19%.

От акциите в състава на BGBX40 най-силен ръст за седмицата отчитат тези на „Сирма Груп Холдинг“ – 4,83%, следвани от „Софарма“ и „Монбат“ с 1,9%, а най-силен спад – също „Адванс Терафонд“, следвани от „Индустриален Капитал Холдинг“ с 2,6% и „Софарма трейдинг“.

От акциите в beamX тези на „Биодит“ отчетоха спад от 1,91%, а на „Дронамикс Кепитъл“ и „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ не отчетоха промяна.

„Сирма Груп Холдинг“ е най-търгуваната акция в сесията с 89 сделки, следвана от „Софарма“ с 62, „Адванс Терафонд“ с 44, „Софарма трейдинг“ с 36, „Химимпорт“ с 31 и „Холдинг Варна“ с 22.

Източник: Investor.bg