SOFIX остава на ниво малко под 750 пункта за осми пореден ден

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) продължават да се движат в тесни граници, като SOFIX за осма поредна сесия остава на ниво малко под 750 пункта.

Единствено индексът BGREIT – на дружествата със специална инвестиционна цел, отчете минимален ръст от 0,03% до 189,72 пункта. Останалите индекси затвориха с малки спадове.

SOFIX изтри 0,11% до 747 пункта, BGBX40 – също 0,11% до 157,27 пункта, BGTR30 – с 0,06% до 785,78 пункта, а beamX – с 0,25% до 98,99 пункта.

Оборотът достигна почти 17,9 млн. лева, но 14,9 млн. лева (83%) се формира от сделки с облигации на „Булгар Чех Пловдив“, „Холдинг Център“ и „Студентска център“.

От сделките с акции, които формираха оборот за около 3 млн. лева, като се изключат сделките с компенсаторни и други инструменти, над една трета (1,1 млн. лева) дойдоха от 4 сделки с книжа на „Еврохолд България“. Дружеството е и лидер по брой прехвърлени акции в сесията – 651 700.

„Еврохолд“ е най-губещата акция от състава на SOFIX и BGBX40 със спад от 2,3%. На второ място по понижение от SOFIX са акциите на БФБ-София със спад от 0,89%, следвани от ЦКБ с 0,67%.

Същевременно акциите на ПИБ поскъпнаха с 3,05%, на „Фонд за недвижими имоти България“ – с 1,75%, а на „Химимпорт“ – с 1,45%.

Втората най-губеща акция от BGBX40 е „Агрия Груп Холдинг“ с 1,97%, следвана от „ЕМКА“ с 1,94% и „Илевън Кепитъл“ с 1,03%.

ПИБ също е най-печелившата акция от BGBX40, следвана от „Зърнени храни България“ с ръст от 2,4%.

„Бии Смарт Текнолоджис“ е най-губещата компания от beamX със спад от 10,64%, а „ИмПулс I“ – най-печелившата, с ръст от 0,8%.

„Софарма“ е най-търгуваната акция в сесията с 35 сделки, следвана от ПИБ с 29 и „Химимпорт“ с 26.

Източник: Investor.bg