SOFIX отчете пореден спад

SOFIX се понижи отново, този път с 0,41% до 742,79 пункта. Оборотът беше сравнително слаб – в размер на 839 хил. лв., като с книжата в индекса той достигна едва 207 хил. лв.

Основната част от търговията беше с дялове на „НДФ Конкорд“ за 490 хил. лв., следван от „Шелли груп“ АД за 88 хил. лв., „Софарма“ АД за 50 хил. лв., „Еврохолд България“ АД с 43 хил. лв. и „Агрия груп холдинг“ АД с 23 хил. лв.

С над 10 сделки се отчетоха „Еврохолд България“ АД – с 29, с по 20 бяха „Шелли груп“ АД и „Софарма“ АД, докато „Петрол“ АД записа 12.

С най-силен ръст сред компаниите в SOFIX се отбелязаха „ПИБ“ АД – с 1,48% до 2,74 лв., „БФБ“ АД – с 0,93% до 10,85 лв., „Елана Агрокредит“ АД – с 0,5% до 1 лв.

Най-силни спадове регистрираха „Еврохолд България“ АД – 1,84% до 1,6 лв., „ФНИБ“ АДСИЦ – 1,77% до 2,22 лв. и „Адванс Терафонд“ АДСИЦ – 1,51% до 3,27 лв.

Източник: Investor.bg