SOFIX отчете спад след четири сесии на ръстове

SOFIX отчете спад след четири сесии на ръстове, като днес отстъпи с 0,43% до 710,3 пункта.

Оборотът на „Българска фондова борса“ АД беше едва 361 хил. лв., от които 32 хил. лв. с чуждестранни акции. С компаниите в SOFIX търговията беше за 220 хил. лв.

Лидер по търговия са акциите на „Шелли груп“ АД със 135 хил. лв., следвани от „БФБ“ АД с 21 хил. лв., „Еврохолд България“ АД с 21 хил. лв., „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 18 хил. лв., „Софарма“ АД с 16 хил. лв.

При сделките класацията е „Шелли груп“ АД с 55, „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 14, „БФБ“ с 12 и други с по-малко.

Сред компаниите в SOFIX днес се повишиха само „Химимпорт“ АД с 0,84% до 0,72 лв. и „Неохим“ АД с 0,33% до 30,5 лв.

Надолу бяха „ПИБ“ АД с 4,39% до 2,18 лв., „Доверие обединен холдинг“ АД с 1,42% до 8,36 лв., „Българска фондова борса“ АД с 0,87% до 9,12 лв., „Софарма“ АД с 0,73% до 5,46 лв. и „Шелли груп“ АД с 0,53% до 37,6 лв.

Материалът е с информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Източник: Investor.bg

Източник: Investor.bg