SOFIX се върна на ниво над 740 пункта

След като вчера падна под 740 пункта за първи път от 19 септември, SOFIX отново се възстанови над тази граница благодарение на акциите на „Шелли груп“, които поскъпнаха с 2,48% в сесията.

На второ място по ръст в индекса са акциите на „ЕЛАНА Агрокредит“, които поскъпнаха с 1,01%, следвани от акциите на „Адванс Терафонд“ с 0,61% ръст.

От книжата, включени в индекса, със спад затвориха само тези на „Фонд за недвижими имоти България“ (-0,86%) и ПИБ (-0,78%).

Индексът на най-ликвидните компании BGBX40 се повиши с 0,35% до 156,68 пункта. Най-силен ръст от акциите в индекса отбелязаха тези на „Синергон Холдинг“ – с 14,53%. Те повеждат и ръстовете в сесията. Следват ги книжата на „Корадо-България“ с 9,52% ръст и тези на „Зърнени храни България“ с 9,17%.

На другия полюс са акциите на „Индустриален Холдинг България“, които поевтиняха с 1,76%, на „Илевън Кепитъл“ със спад от 1,57% и на „Градус“ с 1,41%.

От индекса beamX най-силен ръст за сесията отбелязаха акциите на „Син Карс Индъстри“ – с 9,09%, следвани от „Смарт Органик“ с 3,55% и „ИмПулс I“ с 0,81%. Спад отчетоха само акциите на „Дронамикс Кепитъл“ – с 0,66%.

„Софарма“ е най-търгуваната акция в сесията с 29 сделки, следвана от „Шелли груп“ с 15 и „Зърнени храни България“ и „Монбат“ с по 13.

Оборотът на БФБ от търговията с български книжа достигна малко над 3,2 млн. лева в сесията, като повече от половината (над 1,8 млн. лева) се формира от сделки с облигации. От сделки с чуждестранни акции дойдоха още 187,6 хил. лева.

Оборотът от сделките с български акции е за малко под 1,4 млн. лева оборот. Над една четвърт от него (351,5 хил. лева) се формира от книжата на „Родна Земя Холдинг“, а още малко под една четвърт (300 хил. лева) – от „Родина-91%.

На трето място по оборот е на включената в BGBX40 акция на „Корадо-България“ с 45,5 хил. лева.

Източник: Investor.bg