SOFIX се покачи с 0,2% до 747 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете 0,22% ръст в петък до 747,05 пункта. Оборотът с акции на компании от състава на индекса беше за 302 хил. лв., а общият борсов оборот възлезе на 2,42 млн. лв. От тях 1,52 млн. лв. бяха с чуждестранни акции и дялове на сегмента MTF BSE International.

С най-голям оборот на Основен пазар бяха „Софарма“ АД със 158 хил. лв., „Шелли груп“ АД с 84 хил. лв., „Агрия груп холд“ АД с 49 хил. лв., „ЦКБ“ АД с 31 хил. лв., „Болкан Енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ с 23 хил. лв. и други.

Най-много сделки бяха сключени с акции на „Софарма“ АД – 61, „Шелли груп“ АД – 39, „Агрия груп холдинг“ АД – 25, „ЦКБ“ АД – 16 и „Илевън Кепитъл“ АД – 8.

Най-голям ръст сред компаниите в състава на SOFIX записаха „ПИБ“ АД с 4% до 2,6 лв. за акция, „ФНИБ“ АДСИЦ с 3,64% до 2,28 лв., „Софарма“ АД с 2,28% до 7,18 лв. и други.

Сред компаниите с най-силни спадове бяха „БФБ“ АД с 2,23% до 10,95 лв., „ЦКБ“ АД с 1,33% до 1,48 лв. и „Елана Агрокредит“ АД с 1% до 0,99 лв.

Източник: Investor.bg