SOFIX със седмичен спад от 1,13% до 742 пункта

SOFIX отчете седмичен спад от 1,13% до 741,92 пункта, като само днес (20 октомври) понижението е в рамките на 1,1% в унисон с пониженията на основния пазар в САЩ.

С най-силни спадове сред компаниите в SOFIX в петък бяха „Еврохолд България“ АД с 5,03% до 1,7 лв., „Шелли груп“ АД с 2,83% до 41,2 пункта и „Неохим“ АД с 1,85% до 26,5 лв. Понижиха се книжата на още три компании.

С ръстове бяха „БФБ“ АД с 3,94% до 10,55 лв., „Химимпорт“ АД с 1,45% до 0,7 лв., „Софарма Трейдинг“ АД с 0,83% до 6,05 лв. и „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 0,3% до 3,29 лв.

Оборотът на „Българска фондова борса“ АД възлезе на 3,87 млн.лв., от които 601 хил. лв. с компаниите в SOFIX.

С най-голям оборот на борсата бяха акциите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД с 937 хил. лв., „Инвестиционна компания Галата“ АД с 496 хил. лв., „Еврохолд България“ АД с 340 хил. лв., „Родна земя холдинг“ АД с 210 хил. лв. и „Синтетика“ АД със 198 хил. лв.

С най-много сделки бяха „Велграф Асет Мениджмънт“ АД с 35, „Шелли груп“ АД с 31 и „БФБ“ АД и „Софарма“ АД с по 19.

Източник: Investor.bg