SOFIX със символичен ръст от 0,07% до 814,4 пункта

SOFIX отчете символичен ръст от 0,07% до 814,4 пункта. С ръст бяха „Елана Агрокредит“ АД с 1,85% до 1,1 лв., „Шелли груп“ АД с 0,87% до 69,6 лв., ЦКБ АД с 0,66% до 1,52 лв. и други. Надолу, сред компаниите в индекса, бяха само ПИБ АД с 2,34% до 2,5 лв., „Химимпорт“ АД с 1,71% до 0,69 лв. и „Еврохолд България“ АД с 0,78% до 1,27 лв.

Оборотът достигна 2,8 млн. лв., като почти целият или 2,5 млн. лв. беше с облигации. С най-голям оборот при акциите бяха „Шелли груп“ АД със 76 хил. лв., „Софарма Трейдинг“ АД с 52 хил. лв., ПИБ АД с 19 хил. лв., „Стара планина холд“ АД с 12 хил. лв. и „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 11 хил. лв.

С най-много сделки бяха „Шелли груп“ АД с 24, „Софарма Трейдинг“ АД с 22 и „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 11.

Източник: Investor.bg