SOFIX с минимално понижение при слаб оборот

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX се понижи с 0,13% до 474,79 пункта във вторник при слаба ликвидност. Търговията на БФБ беше за само 702 хил. лв., от които 174 хил. лв. с акции на компании от състава на основния индекс.

Най-голяма беше търговията с акции на „Топливо“ АД – за 118 хил. лв., на „Кепитъл Менижмънт“ АД – за 46 хил. лв., на „Холдинг Нов Век“ АД и „Холдинг Света София“ АД – за по 45 хил. лв., на „Инвестиционна компания Галата“ АД – за 44 хил. лв.

Най-много сделки се сключиха с книжа на „Шелли груп“ АД – 31, „Адванс Терафонд“ АДСИЦ (27), „Софарма“ АД (21), „БФБ“ (17) и „Химимпорт“ АД (16).

Сред компаниите в SOFIX имаше както силно поскъпващи, така и силно поевтиняващи, като взаимно се балансираха. Повишение на цената на акциите от 5,66% до 11,2 лв. за брой записа „М+С Хидравлик“ АД. Поскъпването при „ПИБ“ беше с 2,5% до 2,46 лв., а при „Българска фондова борса“ АД – с 2,3% до 9,8 лв. Поскъпнаха акциите на още две други компании от състава на индекса.

На обратния полюс бяха книжата на „Шелли груп“ АД със спад от 4,88% до 40,9 лв. за брой, на „Елана Агрокредит“ АД с понижение от 1% до 0,99 лв., на „Доверие обединен холдинг“ АД с намаление от 0,96% до 8,26 лв. и още две поевтиняващи емисии.

Източник: Investor.bg