„АВС ФИНАНС“ АД в нов офис

Уважаеми Клиенти,
Инвестиционен посредник „АВС ФИНАНС“ АД ще премести своя офис, считано от 22.10.2018г., от: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 141, ет. 9 на нов адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117.
Телефоните и електронната поща за контакт, както и работното време с клиенти, остават непроменени.
Екипът на ИП „АВС Финанс“ АД