Екип

Филип Петров Инджев

Изпълнителен директор

Филип Инджев притежава магистърска степен по „Банково дело“ от Frankfurt School of Finance and Management, гр. Франкфурт, Германия. Има дългогодишен опит в банковия и небанков финансов сектор, като преди да се присъедини към екипа на “АВС Финанс” АД е заемал различни позиции в „Юробанк България“ АД, „ИНГ Банк Н.В. – Клон България“ КЧТ и „Тексим Банк“ АД. Владее английски, немски и руски език.

Наталия Петрова

Прокурист

Haтaлия Πeтpoвa e прокурист на ИП „АВС Финанс“ АД. Тя имa пoвeчe oт 15 гoдини oпит в yпpaвлeниeтo нa aĸтиви нa ĸaпитaлoвитe пaзapи, инвестиционното банкиране и стратегическото консултиране. Tя e лицeнзиpaн инвecтициoнeн ĸoнcyлтaнт и бpoĸep oт Koмиcия зa финaнcoв нaдзop, пpитeжaвa cepтифиĸaт oт Mиниcтepcтвo нa финaнcитe зa тъpгoвия c дъpжaвни цeнни ĸнижa.
Наталия Петрова е изпълнителен директор на Конкорд Асет Мениджмънт АД.
Haтaлия Πeтpoвa имa нaд 15 гoдини oпит ĸaтo пpeпoдaвaтeл пo различни финансови дисциплини в Унивepcитeтa зa нaциoнaлнo и cвeтoвнo cтoпaнcтвo (УHCC) и Bиcшeтo yчилищe пo зacтpaxoвaнe и финaнcи (BУЗФ). Тя има докторска степен по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ с направление „Корпоративни финанси“ от УНСС. Наталия е председател на управителния съвет на БАУД. Владее английски и испански език.

Николай Механджийски

Член на СД

Николай Механджийски има над 10 годишен опит с правни консултации в областта на капиталовите пазари и инвестиционните продукти. Консултирал е редица сделки по първично и вторично публично предлагане, кредитни сделки, инвестиционни сделки и проекти. Заемал е различни длъжности в лизингови компании, банки и управляващи дружества. Магистър по право от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство.

Евгени Недев

Председател на СД

Евгени Недев притежава магистърска степен по „Интелектуална собственост” от Университета за национално и световно стопанство. Професионалният му опит започва през 1996 г., като експерт в Държавната комисия по ценни книжа и фондови борси (днес Комисия за финансов надзор). През годините последователно заема различни длъжности в регулатора свързани с надзора върху дейността на публичните дружества, управляващите дружества и инвестиционните посредници. През периода 2014 г. – 2019 г. работи като експерт „Бизнес развитие“ в инвестиционен посредник „Делтасток“ АД и „Управление на риска“ в управляващо дружество „Делтасток Управление на активи“ ЕАД. Присъединява се към екипа на „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД през 2020 г.

Димитър Бурнев

Ръководител на отдел “Нормативно съответствие”

Димитър Бурнев има над 18-годишен разнообразен опит в частното право като юрисконсулт в търговски дружества, банки, международна консултантска компания и нестопанския сектор. Специфичен опит в областта на капиталовите пазари е придобил при работата си в банка, публично дружество, управляващо дружество и инвестиционен посредник. Магистър по право от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Владее английски и немски език. Присъединява се към екипа на дружеството през юни 2022 г.

Деница Кукушева

Риск мениджър

Деница Кукушева има над двадесетгодишен опит в сферата на финансите и българския капиталов пазар, притежава магистърска степен по „Финанси“ от Висше училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/. Специализирала е магистърска степен към Университета за национално и световно стопанство специалност „Теория и практика на валутната търговия – Forex“. Деница се присъединява към екипа на ИП“АВС Финанс” АД през 2016 година. Владее английски, турски език.

Димана Аврамова

Бек офис

Димана Аврамова-Христова е на длъжност – бек офис. Има над 13 годишен опит в областта на капиталовите пазари. Завършила е магистърска степен по “Муждународен бизнес и мениджмънт” в СА „Д. А. Ценов” Свищов. Владее английски език.

Велко Манов

Инвестиционен консултант

Велко Манов e Инвестиционен Консултант на „АВС Финанс“ АД и Финансов Анализатор в “Парични пазари и ликвидност” на „Тексим Банк“ АД. Той имa над 10 гoдини oпит в банковата сфера, в направление кредитиране, финансов анализ и оценка на aĸтиви нa ĸaпитaлoвитe пaзapи, инвестиционно консултиране. Профилиран в инвестиции, оценка на финансовото състояние на компании и изготвяне на инвестиционен портфейл. Манов e лицeнзиpaн Инвecтициoнeн Кoнcyлтaнт и Бpoĸep oт Koмиcията зa финaнcoв нaдзop. Притежава бакалавърска и магистърска степен по „Финанси“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Владее английски и немски език.

Петко Ризов

Брокер ценни книжа

Петко Ризов има натрупан опит в сферата на финансите и капиталовите пазари. Завършил е бакалавър по бизнес мениджмънт в Loughborough University през 2021г. Лицензиран брокер от Комисията за финансов надзор.

Росен Кожухаров

Брокер на финансови инструменти

Росен Кожухаров е опитен финансов анализатор и лицензиран брокер на финансови инструменти с опит на Българската Фондова Борса – София. Завършил Бизнес Икономика в УНСС и Финтех, Финанси и Дигитални иновации във ВУЗФ. Притежава лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и разполага със задълбочени познания в областта на финансовия анализ, придобити чрез курсове и стажове. Усъвършенствал е уменията си във финансовото моделиране и анализ на данни и присъединява се към екипа на „АВС Финанс“ АД през юни 2023 година.

Георги Манев

Счетоводител

Георги Манев има над 24-годишен опит в счетоводното отчитане на търговски компании от различни отрасли. Специфичен опит в областта на капиталовите пазари е придобил при работата си в последните 14 години от професионалния си път. Присъединява се към екипа на дружеството през януари 2019г. Бакалавър по Счетоводство и контрол от Университета за Национално и Световно Стопанство, София. Владее английски език.