Удължаване на срока на публично предлагане на акции на „Феникс капитал холдинг“ АД

Съобщение за удължаване на срока на публично предлагане на акции на „Феникс капитал холдинг“ АД

Съобщение за удължаване на срока