Одобрено търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ от „Феникс Капитал Холдинг” АД

КФН одобри търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ от „Феникс Капитал Холдинг” АД – 13.12.2021

Новина
Търгово предложение
Информация по чл. 151, ал. 4
Становище на СД на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ
Заявка за приемане на търгово предложение
Заявка за оттегляне на приемане на търгово предложение