Проспект за първично публично предлагане – „Уеб Медия Груп“ АД

Проспект за първично публично предлагане
Съобщение по чл. 89т, ал.1 и 2 от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „Уеб Медия Груп“ АД, публикувани на 20.12.2021

Съобщение по чл. 89т, ал.1 и 2 от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „Уеб Медия Груп“ АД, публикувани на 20.12.2021

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 и 2 от ЗППЦК
Резюме
Регистрационен документ
Документ за предлаганите ценни книжа
Заявка за записване
График за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на Уеб Медия Груп АД

31.03.2022

Уведомление за резултата на подписката за увеличението на капитала на „Уеб Медия Груп“ АД

01.02.2022

Съобщение за удължаване на срока на публично предлагане на акции на „Уеб Медия Груп“ АД